2006-09-21 14:05:30 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norberg

Valdeltagande
2006: 77,31%
-0,23%
2002: 77,54%

13,40%
M
10,37%
C
5,75%
FP
1,39%
KD
45,55%
S
19,64%
V
2,17%
MP
1,73%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Norberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 464 13,40 4 394 11,22 3
C Centerpartiet 359 10,37 3 228 6,49 2
FP Folkpartiet liberalerna 199 5,75 2 243 6,92 2
KD Kristdemokraterna 48 1,39 0 18 0,51 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1577 45,55 15 1187 33,80 11
V Vänsterpartiet 680 19,64 6 1340 38,15 12
MP Miljöpartiet de gröna 75 2,17 1 79 2,25 1
ÖVR Övriga partier 60 1,73 0 23 0,65 0

Kommun Norberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3462 3512
Ogiltiga röster blanka 117
Ogiltiga röster övriga 1 64
Summa avgivna röster 3580 3576
Röstberättigade 4631 4612
Valdeltagande 77,31% 77,54%