2006-09-22 11:09:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Fagersta

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Fagersta 1 2,09% 0,81% 1,51% 1,39% 37,28% 53,31% 0,00% 3,60% 1,60% 0,00% 67,05%
Fagersta 2 9,40% 1,51% 2,52% 4,95% 29,81% 49,20% 0,34% 2,27% 1,49% 0,00% 70,74%
Fagersta 3 9,08% 1,25% 2,50% 2,33% 24,23% 57,87% 0,42% 2,33% 1,23% 0,00% 76,38%
Fagersta 4 10,41% 1,78% 2,92% 2,92% 19,04% 60,66% 0,38% 1,90% 0,88% 0,25% 74,35%
Fagersta 5 7,60% 1,28% 2,90% 1,37% 16,99% 67,81% 0,17% 1,88% 0,76% 0,00% 83,93%
Fagersta 6 5,67% 1,79% 2,02% 3,89% 24,63% 59,52% 0,23% 2,25% 2,35% 0,08% 77,91%
Fagersta 7 11,24% 7,54% 1,28% 1,28% 14,30% 60,41% 0,26% 3,70% 1,88% 0,00% 78,08%
I vallokal ej räknade röster 5,17% 10,34% 6,90% 3,45% 22,41% 48,28% 1,72% 1,72% 11,76% 2,94%