2006-09-22 11:09:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Fagersta

Valdeltagande
2006: 76,15%
+0,54%
2002: 75,61%

7,82%
M
2,14%
C
2,32%
FP
2,72%
KD
23,95%
S
58,30%
V
0,27%
MP
2,48%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Fagersta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 574 7,82 3 618 8,33 3
C Centerpartiet 157 2,14 1 168 2,27 1
FP Folkpartiet liberalerna 170 2,32 1 258 3,48 1
KD Kristdemokraterna 200 2,72 1 261 3,52 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1758 23,95 8 1962 26,46 10
V Vänsterpartiet 4279 58,30 21 4000 53,94 19
MP Miljöpartiet de gröna 20 0,27 0 76 1,02 0
ÖVR Övriga partier 182 2,48 0 72 0,97 0

Kommun Fagersta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7340 7415
Ogiltiga röster blanka 117
Ogiltiga röster övriga 5 76
Summa avgivna röster 7462 7491
Röstberättigade 9799 9907
Valdeltagande 76,15% 75,61%