2006-09-23 09:02:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vansbro

Valdeltagande
2006: 78,97%
+4,33%
2002: 74,64%

7,96%
M
21,72%
C
3,08%
FP
19,71%
KD
28,68%
S
10,09%
V
0,72%
MP
6,61%
Kp
1,42%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Vansbro

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 341 7,96 3 255 6,14 2
C Centerpartiet 930 21,72 8 994 23,95 9
FP Folkpartiet liberalerna 132 3,08 1 254 6,12 2
KD Kristdemokraterna 844 19,71 7 481 11,59 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1228 28,68 11 1518 36,57 14
V Vänsterpartiet 432 10,09 4 538 12,96 5
MP Miljöpartiet de gröna 31 0,72 0 82 1,98 1
Kp Kommunpartiet 283 6,61 3
ÖVR Övriga partier 61 1,42 0 29 0,70 0

Kommun Vansbro

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4282 4151
Ogiltiga röster blanka 118
Ogiltiga röster övriga 1 116
Summa avgivna röster 4401 4267
Röstberättigade 5573 5717
Valdeltagande 78,97% 74,64%