2006-09-25 13:17:23 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Leksand

Valdeltagande
2006: 81,48%
+1,87%
2002: 79,61%

14,06%
M
30,77%
C
5,80%
FP
13,25%
KD
25,44%
S
6,21%
V
3,18%
MP
1,29%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Leksand

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1363 14,06 7 688 7,31 4
C Centerpartiet 2982 30,77 15 3619 38,47 19
FP Folkpartiet liberalerna 562 5,80 3 512 5,44 3
KD Kristdemokraterna 1284 13,25 7 959 10,19 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2466 25,44 12 2020 21,47 10
V Vänsterpartiet 602 6,21 3 960 10,21 5
MP Miljöpartiet de gröna 308 3,18 2 123 1,31 0
ÖVR Övriga partier 125 1,29 0 526 5,59 3

Kommun Leksand

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 9692 9407
Ogiltiga röster blanka 243
Ogiltiga röster övriga 1 151
Summa avgivna röster 9936 9558
Röstberättigade 12195 12006
Valdeltagande 81,48% 79,61%