2006-09-23 09:53:19 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Orsa

Valdeltagande
2006: 78,87%
-0,86%
2002: 79,73%

11,44%
M
24,82%
C
3,31%
FP
5,56%
KD
41,61%
S
5,11%
V
4,00%
MP
0,28%
SPI
3,78%
SD
0,09%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Orsa

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 484 11,44 3 280 6,51 2
C Centerpartiet 1050 24,82 8 1034 24,03 8
FP Folkpartiet liberalerna 140 3,31 1 170 3,95 1
KD Kristdemokraterna 235 5,56 2 289 6,72 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1760 41,61 13 1619 37,62 12
V Vänsterpartiet 216 5,11 2 260 6,04 2
MP Miljöpartiet de gröna 169 4,00 1 199 4,62 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 12 0,28 0 274 6,37 2
SD Sverigedemokraterna 160 3,78 1 135 3,14 1
ÖVR Övriga partier 4 0,09 0 43 1,00 0

Kommun Orsa

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4230 4303
Ogiltiga röster blanka 98
Ogiltiga röster övriga 1 13
Summa avgivna röster 4329 4316
Röstberättigade 5489 5413
Valdeltagande 78,87% 79,73%