2006-09-22 13:04:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvdalen

Valdeltagande
2006: 75,18%
+4,49%
2002: 70,69%

10,00%
M
17,90%
C
7,17%
FP
2,79%
KD
41,26%
S
1,69%
V
2,65%
MP
3,26%
FRK
3,95%
ÄP
7,83%
KL
1,51%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Älvdalen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 438 10,00 4 218 5,24 2
C Centerpartiet 784 17,90 6 548 13,17 5
FP Folkpartiet liberalerna 314 7,17 3 294 7,07 3
KD Kristdemokraterna 122 2,79 1 167 4,01 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1807 41,26 15 1529 36,75 13
V Vänsterpartiet 74 1,69 0 149 3,58 1
MP Miljöpartiet de gröna 116 2,65 1 195 4,69 2
FRK Frihetliga Kommunalfolket 143 3,26 1 265 6,37 2
ÄP Älvdalspartiet 173 3,95 1 354 8,51 3
KL Kommunlistan 343 7,83 3 408 9,81 3
ÖVR Övriga partier 66 1,51 0 33 0,79 0

Kommun Älvdalen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4380 4160
Ogiltiga röster blanka 132
Ogiltiga röster övriga 1 160
Summa avgivna röster 4513 4320
Röstberättigade 6003 6111
Valdeltagande 75,18% 70,69%