2006-09-23 09:10:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Mora

Valdeltagande
2006: 74,91%
-0,14%
2002: 75,05%

12,56%
M
32,01%
C
4,06%
FP
4,56%
KD
28,30%
S
5,09%
V
3,44%
MP
6,56%
MOP
2,05%
SPI
1,34%
SD
0,03%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Mora

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1467 12,56 5 815 7,06 3
C Centerpartiet 3737 32,01 13 4194 36,31 15
FP Folkpartiet liberalerna 474 4,06 2 681 5,90 2
KD Kristdemokraterna 533 4,56 2 698 6,04 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3304 28,30 12 3250 28,13 12
V Vänsterpartiet 594 5,09 2 834 7,22 3
MP Miljöpartiet de gröna 402 3,44 1 285 2,47 1
MOP Morapartiet 766 6,56 3 399 3,45 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 239 2,05 1 346 3,00 1
SD Sverigedemokraterna 156 1,34 0
ÖVR Övriga partier 4 0,03 0 50 0,43 0

Kommun Mora

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11676 11552
Ogiltiga röster blanka 326
Ogiltiga röster övriga 3 247
Summa avgivna röster 12005 11799
Röstberättigade 16026 15721
Valdeltagande 74,91% 75,05%