2006-09-22 08:31:35 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Falun

Valdeltagande
2006: 80,22%
+2,48%
2002: 77,74%

19,74%
M
11,21%
C
5,28%
FP
5,29%
KD
35,63%
S
5,09%
V
5,10%
MP
8,89%
FAP
1,94%
SPI
1,81%
ÖVR
Samtliga 37 distrikt räknade.

Kommun Falun

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6668 19,74 12 4629 14,36 9
C Centerpartiet 3787 11,21 7 3149 9,77 6
FP Folkpartiet liberalerna 1783 5,28 4 2852 8,85 5
KD Kristdemokraterna 1787 5,29 3 1823 5,66 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12034 35,63 23 12164 37,74 23
V Vänsterpartiet 1720 5,09 3 2311 7,17 5
MP Miljöpartiet de gröna 1724 5,10 4 1494 4,64 3
FAP Falupartiet 3002 8,89 5 2441 7,57 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 656 1,94 0 1159 3,60 2
ÖVR Övriga partier 610 1,81 0 211 0,65 0

Kommun Falun

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 33771 32233
Ogiltiga röster blanka 807
Ogiltiga röster övriga 22 675
Summa avgivna röster 34600 32908
Röstberättigade 43132 42331
Valdeltagande 80,22% 77,74%