2006-09-22 18:26:29 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Borlänge

Valdeltagande
2006: 78,47%
+2,26%
2002: 76,21%

16,16%
M
8,36%
C
5,64%
FP
4,05%
KD
45,29%
S
7,20%
V
3,82%
MP
1,00%
SPI
4,03%
SD
4,19%
Ofa
0,25%
ÖVR
Samtliga 27 distrikt räknade.

Kommun Borlänge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 4544 16,16 11 2887 10,61 7
C Centerpartiet 2351 8,36 5 2041 7,50 5
FP Folkpartiet liberalerna 1587 5,64 4 2222 8,16 6
KD Kristdemokraterna 1138 4,05 2 1352 4,97 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12733 45,29 28 13806 50,73 31
V Vänsterpartiet 2025 7,20 4 2476 9,10 5
MP Miljöpartiet de gröna 1074 3,82 2 1286 4,72 3
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 282 1,00 0 600 2,20 1
SD Sverigedemokraterna 1133 4,03 2 499 1,83 0
Ofa Omsorg för alla 1177 4,19 3
ÖVR Övriga partier 70 0,25 0 48 0,18 0

Kommun Borlänge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 28114 27217
Ogiltiga röster blanka 655
Ogiltiga röster övriga 6 600
Summa avgivna röster 28775 27817
Röstberättigade 36670 36499
Valdeltagande 78,47% 76,21%