2006-09-21 16:27:41 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Säter

Valdeltagande
2006: 79,14%
+2,41%
2002: 76,73%

14,91%
M
23,42%
C
6,98%
FP
4,45%
KD
39,81%
S
4,47%
V
3,68%
MP
2,28%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Säter

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 981 14,91 5 707 11,12 4
C Centerpartiet 1541 23,42 8 1656 26,05 9
FP Folkpartiet liberalerna 459 6,98 3 463 7,28 3
KD Kristdemokraterna 293 4,45 2 332 5,22 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2619 39,81 14 2471 38,87 14
V Vänsterpartiet 294 4,47 2 451 7,09 2
MP Miljöpartiet de gröna 242 3,68 1 202 3,18 1
ÖVR Övriga partier 150 2,28 0 75 1,18 0

Kommun Säter

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6579 6357
Ogiltiga röster blanka 229
Ogiltiga röster övriga 7 180
Summa avgivna röster 6815 6537
Röstberättigade 8611 8519
Valdeltagande 79,14% 76,73%