2006-09-22 17:46:09 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Avesta

Valdeltagande
2006: 78,90%
+2,93%
2002: 75,97%

22,21%
M
9,92%
C
5,19%
FP
3,36%
KD
41,63%
S
6,71%
V
4,21%
MP
4,65%
AIL
1,88%
SD
0,23%
ÖVR
Samtliga 13 distrikt räknade.

Kommun Avesta

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3031 22,21 9 1550 11,76 5
C Centerpartiet 1354 9,92 4 1479 11,22 5
FP Folkpartiet liberalerna 708 5,19 2 937 7,11 3
KD Kristdemokraterna 459 3,36 1 637 4,83 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5681 41,63 17 5266 39,95 16
V Vänsterpartiet 916 6,71 3 1250 9,48 4
MP Miljöpartiet de gröna 574 4,21 2 646 4,90 2
AIL Axel Ingmars Lista - Avestapartiet 634 4,65 2 1308 9,92 4
SD Sverigedemokraterna 256 1,88 1
ÖVR Övriga partier 32 0,23 0 109 0,83 0

Kommun Avesta

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13645 13182
Ogiltiga röster blanka 350
Ogiltiga röster övriga 9 293
Summa avgivna röster 14004 13475
Röstberättigade 17749 17737
Valdeltagande 78,90% 75,97%