2006-09-22 08:17:47 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ludvika

Valdeltagande
2006: 76,73%
+0,84%
2002: 75,89%

14,71%
M
5,81%
C
3,94%
FP
3,08%
KD
50,02%
S
8,48%
V
2,65%
MP
5,21%
BOP
2,44%
Fks
2,20%
SD
1,09%
K
0,38%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Ludvika

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2246 14,71 7 1416 9,21 5
C Centerpartiet 887 5,81 3 786 5,11 2
FP Folkpartiet liberalerna 601 3,94 1 817 5,31 3
KD Kristdemokraterna 471 3,08 1 654 4,25 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7637 50,02 24 7799 50,70 22
V Vänsterpartiet 1294 8,48 4 1926 12,52 6
MP Miljöpartiet de gröna 404 2,65 1 772 5,02 2
BOP Bopartiet 795 5,21 3 1092 7,10 3
Fks Folkkampanjen för sjukvården 373 2,44 1
SD Sverigedemokraterna 336 2,20 0
K Kommunistiska Partiet 166 1,09 0
ÖVR Övriga partier 58 0,38 0 120 0,78 0

Kommun Ludvika

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15268 15382
Ogiltiga röster blanka 529
Ogiltiga röster övriga 7 433
Summa avgivna röster 15804 15815
Röstberättigade 20597 20839
Valdeltagande 76,73% 75,89%