2006-09-22 18:10:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Ljusdal

Valdeltagande
2006: 73,11%
+2,23%
2002: 70,88%

14,68%
M
18,27%
C
5,49%
FP
4,41%
KD
31,81%
S
7,87%
V
3,98%
MP
2,10%
FKL
9,74%
SocD
0,23%
SPI
1,31%
SD
0,12%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Ljusdal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1613 14,68 6 860 7,86 4
C Centerpartiet 2007 18,27 8 1882 17,19 9
FP Folkpartiet liberalerna 603 5,49 2 1095 10,00 5
KD Kristdemokraterna 484 4,41 2 602 5,50 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3495 31,81 13 4219 38,54 19
V Vänsterpartiet 865 7,87 3 1209 11,05 5
MP Miljöpartiet de gröna 437 3,98 2 466 4,26 2
FKL Frihetliga Kommunalfolket 231 2,10 1
SocD Socialradikala Demokraterna 1070 9,74 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 25 0,23 0
SD Sverigedemokraterna 144 1,31 0
ÖVR Övriga partier 13 0,12 0 613 5,60 2

Kommun Ljusdal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10987 10946
Ogiltiga röster blanka 318
Ogiltiga röster övriga 11 221
Summa avgivna röster 11316 11167
Röstberättigade 15477 15755
Valdeltagande 73,11% 70,88%