2006-09-25 17:56:06 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gävle

Valdeltagande
2006: 78,49%
+1,85%
2002: 76,64%

22,01%
M
6,66%
C
8,50%
FP
5,06%
KD
37,81%
S
8,52%
V
5,71%
MP
1,35%
SJVG
4,11%
SD
0,26%
ÖVR
Samtliga 53 distrikt räknade.

Kommun Gävle

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 12296 22,01 15 7841 14,57 10
C Centerpartiet 3724 6,66 4 3120 5,80 4
FP Folkpartiet liberalerna 4751 8,50 5 7134 13,26 8
KD Kristdemokraterna 2830 5,06 3 3611 6,71 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21127 37,81 25 22284 41,42 28
V Vänsterpartiet 4762 8,52 6 6260 11,64 7
MP Miljöpartiet de gröna 3192 5,71 4 2818 5,24 3
SJVG Sjukvårdspartiet Gävle 754 1,35 0
SD Sverigedemokraterna 2298 4,11 3
ÖVR Övriga partier 144 0,26 0 732 1,36 0

Kommun Gävle

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 55878 53800
Ogiltiga röster blanka 1321
Ogiltiga röster övriga 39 1217
Summa avgivna röster 57238 55017
Röstberättigade 72924 71789
Valdeltagande 78,49% 76,64%