2006-09-26 15:23:59 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Söderhamn

Valdeltagande
2006: 77,55%
+1,13%
2002: 76,42%

10,59%
M
20,32%
C
4,35%
FP
4,94%
KD
39,01%
S
9,34%
V
2,68%
MP
2,71%
VS
1,79%
SPI
4,20%
SD
0,07%
ÖVR
Samtliga 20 distrikt räknade.

Kommun Söderhamn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1690 10,59 5 1220 7,58 4
C Centerpartiet 3242 20,32 10 3546 22,03 11
FP Folkpartiet liberalerna 694 4,35 2 1228 7,63 4
KD Kristdemokraterna 789 4,94 2 1025 6,37 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6226 39,01 20 5214 32,39 17
V Vänsterpartiet 1491 9,34 5 3110 19,32 10
MP Miljöpartiet de gröna 427 2,68 1 656 4,07 2
VS Vägval Söderhamn 432 2,71 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 285 1,79 1
SD Sverigedemokraterna 671 4,20 2
ÖVR Övriga partier 11 0,07 0 100 0,62 0

Kommun Söderhamn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15958 16099
Ogiltiga röster blanka 416
Ogiltiga röster övriga 10 508
Summa avgivna röster 16384 16607
Röstberättigade 21127 21732
Valdeltagande 77,55% 76,42%