2006-09-22 16:53:42 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bollnäs

Valdeltagande
2006: 76,14%
-2,95%
2002: 79,09%

12,32%
M
26,40%
C
5,82%
FP
4,61%
KD
35,39%
S
5,38%
V
2,25%
MP
5,37%
SJVB
2,32%
SD
0,15%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Bollnäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1920 12,32 6 1609 9,90 5
C Centerpartiet 4115 26,40 13 4211 25,92 13
FP Folkpartiet liberalerna 907 5,82 3 2321 14,29 7
KD Kristdemokraterna 718 4,61 2 931 5,73 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5516 35,39 17 5203 32,02 16
V Vänsterpartiet 838 5,38 3 1173 7,22 3
MP Miljöpartiet de gröna 351 2,25 1 731 4,50 2
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 837 5,37 3
SD Sverigedemokraterna 361 2,32 1
ÖVR Övriga partier 23 0,15 0 68 0,42 0

Kommun Bollnäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15586 16247
Ogiltiga röster blanka 364
Ogiltiga röster övriga 7 350
Summa avgivna röster 15957 16597
Röstberättigade 20958 20984
Valdeltagande 76,14% 79,09%