2006-09-23 12:01:08 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Hudiksvall

Valdeltagande
2006: 75,59%
+1,81%
2002: 73,78%

16,85%
M
19,01%
C
3,62%
FP
5,03%
KD
38,00%
S
9,97%
V
5,49%
MP
1,82%
SD
0,00%
SPI
0,21%
ÖVR
Samtliga 30 distrikt räknade.

Kommun Hudiksvall

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 3614 16,85 9 1861 8,86 5
C Centerpartiet 4077 19,01 10 3969 18,90 10
FP Folkpartiet liberalerna 777 3,62 2 1401 6,67 3
KD Kristdemokraterna 1080 5,03 2 1381 6,58 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8150 38,00 20 8644 41,17 20
V Vänsterpartiet 2138 9,97 6 2362 11,25 6
MP Miljöpartiet de gröna 1177 5,49 2 1289 6,14 3
SD Sverigedemokraterna 390 1,82 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 0,00 0
ÖVR Övriga partier 46 0,21 0 89 0,42 0

Kommun Hudiksvall

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 21450 20996
Ogiltiga röster blanka 644
Ogiltiga röster övriga 19 464
Summa avgivna röster 22113 21460
Röstberättigade 29255 29085
Valdeltagande 75,59% 73,78%