2006-09-26 12:29:01 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Timrå

Valdeltagande
2006: 79,63%
+1,21%
2002: 78,42%

9,54%
M
13,19%
C
4,76%
FP
4,27%
KD
52,66%
S
8,59%
V
2,18%
MP
4,64%
SD
0,16%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Timrå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1023 9,54 5 493 4,60 2
C Centerpartiet 1415 13,19 7 1491 13,90 7
FP Folkpartiet liberalerna 511 4,76 2 703 6,56 3
KD Kristdemokraterna 458 4,27 2 568 5,30 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5648 52,66 26 5456 50,88 25
V Vänsterpartiet 921 8,59 4 1609 15,00 7
MP Miljöpartiet de gröna 234 2,18 1 209 1,95 1
SD Sverigedemokraterna 498 4,64 2 151 1,41 1
ÖVR Övriga partier 17 0,16 0 44 0,41 0

Kommun Timrå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10725 10724
Ogiltiga röster blanka 207
Ogiltiga röster övriga 8 124
Summa avgivna röster 10940 10848
Röstberättigade 13738 13833
Valdeltagande 79,63% 78,42%