2006-09-25 14:25:03 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Härnösand

Valdeltagande
2006: 79,72%
+2,59%
2002: 77,13%

15,83%
M
13,63%
C
5,20%
FP
3,27%
KD
34,31%
S
6,84%
V
6,23%
MP
13,26%
SJVP
1,44%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Härnösand

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2469 15,83 8 1585 10,47 5
C Centerpartiet 2127 13,63 7 2024 13,37 6
FP Folkpartiet liberalerna 811 5,20 3 1263 8,34 4
KD Kristdemokraterna 510 3,27 2 643 4,25 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5352 34,31 17 6163 40,70 20
V Vänsterpartiet 1067 6,84 3 1440 9,51 5
MP Miljöpartiet de gröna 972 6,23 3 856 5,65 3
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 2069 13,26 6 1110 7,33 4
ÖVR Övriga partier 224 1,44 0 58 0,38 0

Kommun Härnösand

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 15601 15142
Ogiltiga röster blanka 264
Ogiltiga röster övriga 8 278
Summa avgivna röster 15873 15420
Röstberättigade 19911 19991
Valdeltagande 79,72% 77,13%