2006-09-25 12:39:08 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bräcke

Valdeltagande
2006: 75,77%
+1,74%
2002: 74,03%

15,33%
M
18,57%
C
4,15%
FP
0,65%
KD
48,40%
S
9,14%
V
2,69%
MP
1,06%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Bräcke

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 639 15,33 6 452 10,61 4
C Centerpartiet 774 18,57 8 770 18,08 8
FP Folkpartiet liberalerna 173 4,15 2 183 4,30 2
KD Kristdemokraterna 27 0,65 0 23 0,54 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2017 48,40 20 2156 50,62 21
V Vänsterpartiet 381 9,14 4 476 11,18 5
MP Miljöpartiet de gröna 112 2,69 1 125 2,93 1
ÖVR Övriga partier 44 1,06 0 74 1,74 0

Kommun Bräcke

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4167 4259
Ogiltiga röster blanka 114
Ogiltiga röster övriga 1 46
Summa avgivna röster 4282 4305
Röstberättigade 5651 5815
Valdeltagande 75,77% 74,03%