2006-09-26 10:51:18 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åre

Valdeltagande
2006: 77,37%
-0,83%
2002: 78,20%

19,93%
M
25,20%
C
4,91%
FP
4,48%
KD
34,05%
S
3,93%
V
3,61%
MP
3,23%
FNO
0,67%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Åre

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1166 19,93 8 598 10,67 4
C Centerpartiet 1474 25,20 10 1344 23,97 10
FP Folkpartiet liberalerna 287 4,91 2 366 6,53 3
KD Kristdemokraterna 262 4,48 2 251 4,48 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1992 34,05 14 2316 41,31 17
V Vänsterpartiet 230 3,93 2 321 5,72 2
MP Miljöpartiet de gröna 211 3,61 2 248 4,42 2
FNO Fria Norrland 189 3,23 1 149 2,66 1
ÖVR Övriga partier 39 0,67 0 14 0,25 0

Kommun Åre

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5850 5607
Ogiltiga röster blanka 165
Ogiltiga röster övriga 3 117
Summa avgivna röster 6018 5724
Röstberättigade 7778 7320
Valdeltagande 77,37% 78,20%