2006-09-25 10:41:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Berg

Valdeltagande
2006: 75,37%
-1,59%
2002: 76,96%

8,49%
M
22,11%
C
1,37%
FP
3,93%
KD
24,00%
S
8,63%
V
2,49%
MP
28,22%
BE
0,74%
ÖVR
Samtliga 10 distrikt räknade.

Kommun Berg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 378 8,49 3 206 4,35 2
C Centerpartiet 984 22,11 9 829 17,51 7
FP Folkpartiet liberalerna 61 1,37 0 96 2,03 1
KD Kristdemokraterna 175 3,93 2 219 4,63 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1068 24,00 10 964 20,36 8
V Vänsterpartiet 384 8,63 3 308 6,50 2
MP Miljöpartiet de gröna 111 2,49 1 141 2,98 1
BE Bergspartiet 1256 28,22 11 1959 41,37 16
ÖVR Övriga partier 33 0,74 0 13 0,27 0

Kommun Berg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4450 4735
Ogiltiga röster blanka 121
Ogiltiga röster övriga 3 59
Summa avgivna röster 4574 4794
Röstberättigade 6069 6229
Valdeltagande 75,37% 76,96%