2006-09-25 14:24:47 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Härjedalen

Valdeltagande
2006: 76,06%
+2,87%
2002: 73,19%

13,41%
M
11,63%
C
4,51%
FP
3,05%
KD
42,77%
S
6,39%
V
0,99%
MP
13,54%
VOXH
3,55%
SD
0,17%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Härjedalen

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 881 13,41 7 617 9,33 5
C Centerpartiet 764 11,63 6 801 12,11 6
FP Folkpartiet liberalerna 296 4,51 2 385 5,82 3
KD Kristdemokraterna 200 3,05 1 234 3,54 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2809 42,77 21 3071 46,42 23
V Vänsterpartiet 420 6,39 3 722 10,91 5
MP Miljöpartiet de gröna 65 0,99 0 49 0,74 0
VOXH Folkets röst - VOX humana 889 13,54 7 721 10,90 5
SD Sverigedemokraterna 233 3,55 2
ÖVR Övriga partier 11 0,17 0 15 0,23 0

Kommun Härjedalen

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6568 6615
Ogiltiga röster blanka 109
Ogiltiga röster övriga 6 88
Summa avgivna röster 6683 6703
Röstberättigade 8786 9158
Valdeltagande 76,06% 73,19%