2006-09-22 14:05:07 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Bjurholm

Valdeltagande
2006: 78,83%
-0,02%
2002: 78,85%

29,94%
M
16,84%
C
11,08%
FP
6,14%
KD
32,09%
S
3,10%
V
0,57%
MP
0,25%
ÖVR
Samtliga 2 distrikt räknade.

Kommun Bjurholm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 473 29,94 9 569 34,97 11
C Centerpartiet 266 16,84 5 194 11,92 4
FP Folkpartiet liberalerna 175 11,08 4 180 11,06 3
KD Kristdemokraterna 97 6,14 2 115 7,07 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 507 32,09 10 509 31,28 10
V Vänsterpartiet 49 3,10 1 56 3,44 1
MP Miljöpartiet de gröna 9 0,57 0 3 0,18 0
ÖVR Övriga partier 4 0,25 0 1 0,06 0

Kommun Bjurholm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1580 1627
Ogiltiga röster blanka 10
Ogiltiga röster övriga 0 13
Summa avgivna röster 1590 1640
Röstberättigade 2017 2080
Valdeltagande 78,83% 78,85%