2006-09-23 09:44:54 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Norsjö

Valdeltagande
2006: 77,99%
-1,30%
2002: 79,29%

0,73%
M
20,33%
C
5,54%
FP
17,14%
KD
47,93%
S
7,74%
V
0,26%
MP
0,33%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Norsjö

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 20 0,73 0 79 2,78 1
C Centerpartiet 554 20,33 7 895 31,46 10
FP Folkpartiet liberalerna 151 5,54 2 120 4,22 1
KD Kristdemokraterna 467 17,14 5 348 12,23 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1306 47,93 15 1113 39,12 12
V Vänsterpartiet 211 7,74 2 280 9,84 3
MP Miljöpartiet de gröna 7 0,26 0 7 0,25 0
ÖVR Övriga partier 9 0,33 0 3 0,11 0

Kommun Norsjö

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2725 2845
Ogiltiga röster blanka 49
Ogiltiga röster övriga 1 23
Summa avgivna röster 2775 2868
Röstberättigade 3558 3617
Valdeltagande 77,99% 79,29%