2006-09-21 13:25:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Malå

Valdeltagande
2006: 80,32%
+1,86%
2002: 78,46%

1,70%
M
3,87%
C
6,28%
FP
3,02%
KD
36,66%
S
9,02%
V
0,14%
MP
39,25%
ML
0,05%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Malå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 36 1,70 0 484 22,04 7
C Centerpartiet 82 3,87 1 120 5,46 2
FP Folkpartiet liberalerna 133 6,28 2 158 7,19 2
KD Kristdemokraterna 64 3,02 1 114 5,19 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 776 36,66 12 864 39,34 12
V Vänsterpartiet 191 9,02 3 392 17,85 5
MP Miljöpartiet de gröna 3 0,14 0 5 0,23 0
ML Malålistan 831 39,25 12
ÖVR Övriga partier 1 0,05 0 59 2,69 1

Kommun Malå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2117 2196
Ogiltiga röster blanka 29
Ogiltiga röster övriga 1 12
Summa avgivna röster 2147 2208
Röstberättigade 2673 2814
Valdeltagande 80,32% 78,46%