2006-09-22 17:17:16 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Dorotea

Valdeltagande
2006: 76,42%
-0,39%
2002: 76,81%

0,59%
M
5,34%
C
17,08%
FP
0,32%
KD
40,42%
S
4,54%
V
0,11%
MP
31,18%
DKL
0,43%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Dorotea

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 11 0,59 0 4 0,21 0
C Centerpartiet 100 5,34 2 124 6,37 2
FP Folkpartiet liberalerna 320 17,08 5 208 10,68 3
KD Kristdemokraterna 6 0,32 0 4 0,21 0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 757 40,42 13 793 40,73 13
V Vänsterpartiet 85 4,54 1 101 5,19 2
MP Miljöpartiet de gröna 2 0,11 0 8 0,41 0
DKL Dorotea Kommunlista 584 31,18 10 699 35,90 11
ÖVR Övriga partier 8 0,43 0 6 0,31 0

Kommun Dorotea

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1873 1947
Ogiltiga röster blanka 33
Ogiltiga röster övriga 0 21
Summa avgivna röster 1906 1968
Röstberättigade 2494 2562
Valdeltagande 76,42% 76,81%