2006-09-23 09:14:27 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Vännäs

Valdeltagande
2006: 78,69%
+2,06%
2002: 76,63%

8,70%
M
22,18%
C
6,24%
FP
7,19%
KD
41,57%
S
10,80%
V
2,84%
MP
0,48%
ÖVR
Samtliga 6 distrikt räknade.

Kommun Vännäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 432 8,70 3 283 5,86 2
C Centerpartiet 1101 22,18 8 1098 22,73 8
FP Folkpartiet liberalerna 310 6,24 2 379 7,85 3
KD Kristdemokraterna 357 7,19 3 326 6,75 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2064 41,57 14 2006 41,52 15
V Vänsterpartiet 536 10,80 4 686 14,20 5
MP Miljöpartiet de gröna 141 2,84 1 45 0,93 0
ÖVR Övriga partier 24 0,48 0 8 0,17 0

Kommun Vännäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4965 4831
Ogiltiga röster blanka 54
Ogiltiga röster övriga 6 58
Summa avgivna röster 5025 4889
Röstberättigade 6386 6380
Valdeltagande 78,69% 76,63%