2006-09-21 10:26:37 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Åsele

Valdeltagande
2006: 79,22%
-0,38%
2002: 79,60%

2,36%
M
14,38%
C
4,92%
FP
7,63%
KD
46,96%
S
4,87%
V
0,29%
MP
17,91%
ÅSP
0,68%
ÖVR
Samtliga 3 distrikt räknade.

Kommun Åsele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 49 2,36 1 61 2,76 1
C Centerpartiet 298 14,38 4 489 22,11 7
FP Folkpartiet liberalerna 102 4,92 2 78 3,53 1
KD Kristdemokraterna 158 7,63 2 104 4,70 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 973 46,96 14 933 42,18 13
V Vänsterpartiet 101 4,87 2 179 8,09 3
MP Miljöpartiet de gröna 6 0,29 0 8 0,36 0
ÅSP Åselepartiet 371 17,91 6 355 16,05 5
ÖVR Övriga partier 14 0,68 0 5 0,23 0

Kommun Åsele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2072 2212
Ogiltiga röster blanka 21
Ogiltiga röster övriga 0 31
Summa avgivna röster 2093 2243
Röstberättigade 2642 2818
Valdeltagande 79,22% 79,60%