2006-09-21 13:17:30 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Lycksele

Valdeltagande
2006: 78,08%
+0,85%
2002: 77,23%

13,31%
M
8,21%
C
9,28%
FP
10,07%
KD
49,54%
S
6,90%
V
1,67%
MP
1,01%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Lycksele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1026 13,31 6 604 7,96 3
C Centerpartiet 633 8,21 3 566 7,46 3
FP Folkpartiet liberalerna 715 9,28 4 1039 13,69 6
KD Kristdemokraterna 776 10,07 4 900 11,86 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3818 49,54 21 3647 48,07 19
V Vänsterpartiet 532 6,90 3 664 8,75 4
MP Miljöpartiet de gröna 129 1,67 0 149 1,96 1
ÖVR Övriga partier 78 1,01 0 18 0,24 0

Kommun Lycksele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 7707 7587
Ogiltiga röster blanka 128
Ogiltiga röster övriga 3 128
Summa avgivna röster 7838 7715
Röstberättigade 10038 9990
Valdeltagande 78,08% 77,23%