2006-09-25 19:04:56 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Jokkmokk

Valdeltagande
2006: 78,45%
+0,23%
2002: 78,22%

3,59%
M
3,59%
C
9,27%
FP
1,10%
KD
41,44%
S
22,07%
V
6,81%
MP
7,15%
SV
4,55%
ALT
0,43%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Jokkmokk

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 124 3,59 1 85 2,39 1
C Centerpartiet 124 3,59 1 120 3,37 1
FP Folkpartiet liberalerna 320 9,27 3 153 4,30 1
KD Kristdemokraterna 38 1,10 0 129 3,62 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1431 41,44 14 1609 45,21 16
V Vänsterpartiet 762 22,07 7 473 13,29 5
MP Miljöpartiet de gröna 235 6,81 2 272 7,64 3
SV Samernas Väl 247 7,15 2 209 5,87 2
ALT Alternativet 157 4,55 1 501 14,08 5
ÖVR Övriga partier 15 0,43 0 8 0,22 0

Kommun Jokkmokk

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3453 3559
Ogiltiga röster blanka 49
Ogiltiga röster övriga 1 53
Summa avgivna röster 3503 3612
Röstberättigade 4465 4618
Valdeltagande 78,45% 78,22%