2006-09-25 17:33:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Gällivare

Valdeltagande
2006: 75,61%
+1,35%
2002: 74,26%

15,19%
M
1,53%
C
2,33%
FP
1,52%
KD
44,83%
S
20,22%
V
1,47%
MP
5,85%
NS
4,52%
KOMMU
2,37%
SD
0,17%
ÖVR
Samtliga 18 distrikt räknade.

Kommun Gällivare

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1727 15,19 6 1760 15,57 6
C Centerpartiet 174 1,53 0 248 2,19 1
FP Folkpartiet liberalerna 265 2,33 1 528 4,67 2
KD Kristdemokraterna 173 1,52 0 248 2,19 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5095 44,83 19 3537 31,29 13
V Vänsterpartiet 2298 20,22 9 2433 21,52 9
MP Miljöpartiet de gröna 167 1,47 0 429 3,79 2
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 665 5,85 3 1408 12,45 5
KOMMU Kommunisterna 514 4,52 2 568 5,02 2
SD Sverigedemokraterna 269 2,37 1 108 0,96 0
ÖVR Övriga partier 19 0,17 0 38 0,34 0

Kommun Gällivare

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11366 11305
Ogiltiga röster blanka 137
Ogiltiga röster övriga 13 206
Summa avgivna röster 11516 11511
Röstberättigade 15230 15500
Valdeltagande 75,61% 74,26%