2006-09-26 08:23:53 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Älvsbyn

Valdeltagande
2006: 80,07%
-1,43%
2002: 81,50%

1,76%
M
15,44%
C
4,46%
FP
4,79%
KD
53,45%
S
13,25%
V
0,91%
MP
5,20%
NS
0,74%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Älvsbyn

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 95 1,76 0 204 3,66 1
C Centerpartiet 834 15,44 5 640 11,49 5
FP Folkpartiet liberalerna 241 4,46 1 229 4,11 2
KD Kristdemokraterna 259 4,79 2 353 6,34 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2888 53,45 17 2690 48,30 19
V Vänsterpartiet 716 13,25 4 1094 19,64 8
MP Miljöpartiet de gröna 49 0,91 0 24 0,43 0
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 281 5,20 2 318 5,71 2
ÖVR Övriga partier 40 0,74 0 17 0,31 0

Kommun Älvsbyn

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5403 5569
Ogiltiga röster blanka 80
Ogiltiga röster övriga 1 69
Summa avgivna röster 5484 5638
Röstberättigade 6849 6918
Valdeltagande 80,07% 81,50%