2006-09-25 16:23:15 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Luleå

Valdeltagande
2006: 81,25%
+1,14%
2002: 80,11%

14,54%
M
5,84%
C
5,76%
FP
4,11%
KD
50,71%
S
6,32%
V
4,03%
MP
4,03%
RS
2,28%
NS
2,37%
ÖVR
Samtliga 58 distrikt räknade.

Kommun Luleå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 6708 14,54 9 6801 15,30 9
C Centerpartiet 2696 5,84 4 2998 6,74 4
FP Folkpartiet liberalerna 2658 5,76 4 4290 9,65 6
KD Kristdemokraterna 1897 4,11 2 1929 4,34 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23404 50,71 32 17770 39,97 24
V Vänsterpartiet 2918 6,32 4 5153 11,59 7
MP Miljöpartiet de gröna 1861 4,03 2 2661 5,99 4
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1862 4,03 3 1518 3,41 2
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1052 2,28 1 1244 2,80 2
ÖVR Övriga partier 1094 2,37 0 90 0,20 0

Kommun Luleå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 46150 44454
Ogiltiga röster blanka 759
Ogiltiga röster övriga 11 711
Summa avgivna röster 46920 45165
Röstberättigade 57749 56381
Valdeltagande 81,25% 80,11%