2006-09-25 19:43:52 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Piteå

Valdeltagande
2006: 83,64%
+0,12%
2002: 83,52%

8,03%
M
8,63%
C
4,82%
FP
5,09%
KD
54,54%
S
8,40%
V
3,06%
MP
0,20%
KOMM
5,57%
NS
1,67%
ÖVR
Samtliga 34 distrikt räknade.

Kommun Piteå

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 2130 8,03 4 1195 4,58 2
C Centerpartiet 2287 8,63 5 1936 7,42 4
FP Folkpartiet liberalerna 1277 4,82 2 1896 7,26 4
KD Kristdemokraterna 1350 5,09 2 1488 5,70 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14458 54,54 29 13397 51,33 26
V Vänsterpartiet 2227 8,40 5 3008 11,53 6
MP Miljöpartiet de gröna 810 3,06 1 789 3,02 1
KOMM Kommunisterna 52 0,20 0 95 0,36 0
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1476 5,57 3 2234 8,56 5
ÖVR Övriga partier 444 1,67 0 61 0,23 0

Kommun Piteå

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 26511 26099
Ogiltiga röster blanka 445
Ogiltiga röster övriga 12 297
Summa avgivna röster 26968 26396
Röstberättigade 32242 31605
Valdeltagande 83,64% 83,52%