2006-09-25 18:58:28 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Haparanda

Valdeltagande
2006: 59,53%
+1,76%
2002: 57,77%

12,47%
M
14,05%
C
0,90%
FP
2,78%
KD
60,91%
S
5,55%
V
0,25%
MP
2,44%
NF
0,65%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Haparanda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 597 12,47 4 730 15,82 6
C Centerpartiet 673 14,05 5 728 15,78 6
FP Folkpartiet liberalerna 43 0,90 0 173 3,75 1
KD Kristdemokraterna 133 2,78 1 175 3,79 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2917 60,91 22 2084 45,18 16
V Vänsterpartiet 266 5,55 2 418 9,06 3
MP Miljöpartiet de gröna 12 0,25 0 23 0,50 0
NF Norrbottens Frihandelsparti 117 2,44 1 248 5,38 2
ÖVR Övriga partier 31 0,65 0 34 0,74 0

Kommun Haparanda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4789 4613
Ogiltiga röster blanka 55
Ogiltiga röster övriga 2 108
Summa avgivna röster 4846 4721
Röstberättigade 8141 8172
Valdeltagande 59,53% 57,77%