2006-09-22 17:11:31 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommun Kiruna

Valdeltagande
2006: 77,23%
+1,16%
2002: 76,07%

7,13%
M
4,80%
C
1,10%
FP
2,14%
KD
34,36%
S
10,19%
V
1,88%
MP
25,27%
Kirp
8,93%
NS
3,86%
SL
0,33%
ÖVR
Samtliga 23 distrikt räknade.

Kommun Kiruna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 988 7,13 3 1016 7,39 3
C Centerpartiet 665 4,80 2 501 3,64 2
FP Folkpartiet liberalerna 153 1,10 0 297 2,16 1
KD Kristdemokraterna 296 2,14 1 355 2,58 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4759 34,36 16 4683 34,06 15
V Vänsterpartiet 1411 10,19 5 1822 13,25 6
MP Miljöpartiet de gröna 260 1,88 1 524 3,81 2
Kirp Kirunapartiet 3500 25,27 11 4510 32,80 15
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1237 8,93 4
SL Sámelistu/samelistan Partipolitskt Obunden 535 3,86 2
ÖVR Övriga partier 46 0,33 0 40 0,29 0

Kommun Kiruna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13850 13748
Ogiltiga röster blanka 169
Ogiltiga röster övriga 9 210
Summa avgivna röster 14028 13958
Röstberättigade 18164 18349
Valdeltagande 77,23% 76,07%