2006-09-28 15:24:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Stockholm 1 Södermalm-Enskede

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Brännkyrka 22, Östberga S 27,97% 1,96% 4,44% 2,35% 42,09% 11,90% 6,14% 3,14% 1,03% 0,00% 68,05%
Brännkyrka 23, Östberga Ö 33,55% 2,30% 8,85% 3,50% 33,22% 7,10% 6,99% 4,48% 1,93% 0,11% 76,06%
Brännkyrka 24, Östberga N 24,72% 1,66% 7,46% 2,62% 39,64% 13,67% 6,77% 3,45% 2,68% 0,27% 62,11%
Domkyrkoförs 1, Storkyrkan N 39,03% 4,32% 9,34% 3,08% 18,06% 7,93% 11,45% 6,78% 0,96% 0,00% 83,16%
Domkyrkoförs 2, Storkyrkan S 42,11% 2,99% 10,32% 3,72% 15,69% 7,02% 11,04% 7,12% 0,72% 0,00% 81,40%
Enskede 1, Årsta V 31,92% 2,72% 7,30% 3,16% 29,63% 10,24% 10,57% 4,47% 1,82% 0,00% 75,65%
Enskede 2, Årsta NV 29,04% 3,19% 9,80% 4,25% 26,33% 9,09% 12,87% 5,43% 1,51% 0,00% 84,65%
Enskede 3, Årsta VSV 29,02% 1,83% 9,49% 3,78% 29,34% 10,36% 8,74% 7,44% 3,34% 0,00% 78,80%
Enskede 4, Årsta N 28,13% 3,93% 7,76% 2,74% 29,41% 11,05% 11,51% 5,48% 1,79% 0,00% 83,21%
Enskede 5, Årsta SV 28,62% 2,15% 8,61% 3,84% 30,50% 9,45% 12,25% 4,58% 1,65% 0,09% 75,19%
Enskede 6, Årsta S 35,56% 1,48% 7,09% 4,23% 31,11% 8,89% 7,83% 3,81% 2,37% 0,10% 79,69%
Enskede 7, Årsta C 31,32% 3,32% 8,34% 3,49% 27,66% 8,00% 13,19% 4,68% 2,08% 0,00% 83,22%
Enskede 8, Årsta NÖ 29,90% 4,38% 11,12% 3,37% 25,98% 8,02% 11,76% 5,47% 0,99% 0,00% 84,32%
Enskede 9, Årsta Ö 31,08% 4,32% 8,47% 3,13% 28,45% 8,81% 11,01% 4,74% 2,07% 0,00% 81,71%
Enskede 10, Årsta SÖ 31,68% 3,85% 9,25% 2,65% 26,28% 8,90% 12,84% 4,54% 1,68% 0,00% 79,89%
Enskede 11, Johanneshov N 37,66% 3,01% 7,68% 4,98% 23,86% 8,82% 8,20% 5,81% 1,03% 0,00% 76,57%
Enskede 12, Johanneshov Ö 31,58% 3,44% 8,92% 2,36% 24,17% 9,02% 13,43% 7,09% 2,72% 0,00% 73,00%
Enskede 13, Johanneshov S 29,21% 3,89% 7,66% 2,94% 25,68% 14,13% 11,43% 5,06% 2,08% 0,00% 73,04%
Enskede 14, Johanneshov V 35,59% 3,43% 9,03% 3,43% 23,13% 7,68% 11,02% 6,68% 2,55% 0,00% 75,63%
Enskede 15, Enskede Gård N 35,90% 3,01% 10,72% 3,98% 20,00% 9,40% 11,45% 5,54% 1,66% 0,12% 79,27%
Enskede 16, Enskede Gård S 39,46% 2,80% 9,30% 3,25% 22,98% 7,85% 10,31% 4,04% 1,22% 0,00% 84,24%
Enskede 17, Enskedefältet 39,86% 3,59% 9,62% 2,43% 21,67% 7,88% 11,24% 3,71% 1,15% 0,00% 89,45%
Enskede 18, Gamla Enskede V 33,90% 3,98% 8,90% 3,73% 22,71% 9,32% 12,46% 5,00% 1,26% 0,00% 81,85%
Enskede 19, Gamla Enskede C 36,39% 4,43% 9,40% 4,13% 19,72% 7,80% 11,70% 6,42% 1,13% 0,00% 86,53%
Enskede 20, Gamla Enskede S 34,77% 3,44% 7,47% 2,55% 22,59% 10,61% 11,00% 7,56% 2,58% 0,00% 78,28%
Enskede 21, Gamla Enskede N 19,56% 2,79% 7,39% 3,49% 37,92% 15,77% 10,28% 2,79% 1,57% 0,00% 72,77%
Enskede 22, Gamla Enskede Ö 20,83% 2,56% 5,40% 3,79% 39,77% 14,87% 9,00% 3,79% 1,58% 0,00% 68,91%
Högalid 1, Reimersholme-Långholmen 27,80% 4,18% 10,80% 2,70% 20,65% 10,12% 17,41% 6,34% 1,07% 0,00% 81,24%
Högalid 2, Reimersholme S 32,67% 2,40% 10,69% 4,80% 25,67% 8,49% 10,99% 4,30% 0,69% 0,00% 82,83%
Högalid 3, Norra Högalid N 34,53% 3,75% 10,85% 2,07% 19,46% 10,29% 15,15% 3,91% 1,10% 0,00% 84,48%
Högalid 4, Norra Högalid C 33,30% 3,82% 7,37% 3,08% 21,74% 9,24% 13,99% 7,46% 1,38% 0,00% 80,22%
Högalid 5, Norra Högalid V 31,85% 3,09% 10,64% 1,29% 18,71% 11,07% 16,05% 7,30% 2,35% 0,00% 78,13%
Högalid 6, Norra Högalid SV 27,10% 4,52% 8,67% 2,80% 21,50% 11,38% 17,62% 6,41% 1,16% 0,00% 77,46%
Högalid 7, Mellersta Högalid V 26,97% 4,20% 8,39% 4,51% 23,40% 10,39% 16,26% 5,88% 1,65% 0,00% 76,72%
Högalid 8, Norra Högalid NV 29,51% 4,53% 7,52% 1,29% 20,70% 9,86% 19,16% 7,44% 1,67% 0,00% 80,08%
Högalid 9, Norra Högalid S 28,64% 3,79% 10,75% 2,08% 22,22% 11,47% 16,26% 4,79% 0,90% 0,00% 84,43%
Högalid 10, Mellersta Högalid SV 25,83% 2,01% 8,74% 2,11% 32,16% 11,56% 10,95% 6,63% 1,58% 0,00% 84,39%
Högalid 11, Mellersta Högalid N 31,21% 3,14% 5,80% 4,19% 28,16% 11,13% 11,42% 4,95% 1,22% 0,00% 78,41%
Högalid 12, Norra Högalid NÖ 32,85% 4,62% 9,49% 3,16% 18,86% 8,39% 15,94% 6,69% 1,79% 0,00% 84,21%
Högalid 13, Norra Högalid Ö 32,88% 2,13% 8,63% 3,25% 25,50% 10,13% 12,50% 5,00% 1,72% 0,00% 83,32%
Högalid 14, Mellersta Högalid Ö 34,82% 3,32% 9,44% 3,78% 23,64% 9,52% 11,93% 3,55% 1,41% 0,00% 81,69%
Högalid 15, Mellersta Högalid S 26,25% 2,93% 9,29% 3,44% 25,90% 11,45% 16,18% 4,56% 1,11% 0,00% 79,99%
Högalid 16, Södra Högalid V 30,63% 2,67% 10,05% 3,81% 26,58% 8,43% 12,56% 5,27% 0,88% 0,00% 82,78%
Högalid 17, Södra Högalid Ö 25,68% 2,47% 7,81% 2,55% 27,35% 16,51% 11,56% 6,06% 1,72% 0,08% 80,77%
Högalid 18, Mellersta Högalid SÖ 29,71% 3,79% 9,26% 2,27% 22,22% 11,95% 15,32% 5,47% 1,98% 0,08% 79,96%
Högalid 19, Norra Högalid SÖ 31,02% 2,31% 8,36% 3,30% 25,19% 11,55% 11,99% 6,27% 1,52% 0,00% 81,18%
Katarina 1, Östra Katarina NV 32,78% 4,18% 10,60% 2,93% 17,85% 11,72% 13,67% 6,28% 1,65% 0,00% 68,84%
Katarina 2, Östra Katarina N 35,94% 3,11% 8,82% 2,69% 21,58% 10,50% 13,27% 4,11% 1,16% 0,00% 83,05%
Katarina 3, Östra Katarina NÖ 35,23% 2,89% 10,55% 3,13% 17,11% 12,73% 12,97% 5,39% 1,08% 0,00% 84,58%
Katarina 4, Östra Katarina V 38,39% 2,85% 11,02% 2,46% 19,78% 9,45% 11,61% 4,43% 1,45% 0,00% 82,41%
Katarina 5, Östra Katarina VSV 33,09% 4,01% 9,13% 2,08% 20,59% 12,34% 13,86% 4,89% 1,65% 0,08% 81,83%
Katarina 6, Östra Katarina Ö 33,31% 3,57% 7,31% 2,27% 21,69% 10,72% 14,38% 6,74% 1,44% 0,08% 82,35%
Katarina 7, Västra Katarina N 24,69% 2,38% 6,67% 2,48% 32,41% 15,73% 9,15% 6,48% 0,76% 0,09% 69,38%
Katarina 8, Västra Katarina NÖ 33,82% 2,79% 11,48% 3,00% 20,06% 10,65% 13,34% 4,86% 1,53% 0,00% 83,43%
Katarina 9, Västra Katarina Ö 34,63% 3,30% 8,81% 3,60% 19,82% 10,81% 14,01% 5,01% 1,28% 0,00% 83,22%
Katarina 10, Västra Katarina SV 30,18% 3,27% 6,79% 2,49% 27,09% 12,73% 11,78% 5,67% 0,94% 0,00% 81,53%
Katarina 11, Västra Katarina C 26,82% 3,24% 7,44% 3,88% 27,69% 11,00% 13,92% 6,01% 1,17% 0,00% 84,42%
Katarina 12, Västra Katarina SÖ 34,15% 2,82% 8,63% 2,63% 24,89% 10,90% 9,08% 6,90% 1,96% 0,00% 78,64%
Katarina 13, Västra Katarina S 31,84% 2,46% 8,97% 1,93% 23,57% 11,96% 13,98% 5,28% 1,39% 0,00% 81,14%
Katarina 14, Östra Katarina S 29,28% 2,65% 8,48% 3,25% 23,20% 10,87% 15,75% 6,51% 2,59% 0,00% 81,23%
Katarina 15, Östra Katarina SSV 29,71% 3,51% 6,92% 7,03% 21,41% 11,61% 13,10% 6,71% 2,39% 0,00% 73,72%
Katarina 16, Östra Katarina SV 29,23% 3,02% 7,37% 1,68% 26,13% 13,23% 14,32% 5,03% 1,49% 0,00% 78,09%
Katarina 17, Östra Katarina SÖ 31,30% 3,33% 9,26% 2,04% 20,56% 11,67% 16,85% 5,00% 2,88% 0,00% 81,89%
Katarina 18, Östra Katarina SSÖ 33,03% 3,80% 9,66% 2,23% 21,55% 9,17% 15,36% 5,20% 1,38% 0,08% 80,86%
Katarina 19, Östra Katarina C 31,24% 3,66% 7,47% 2,94% 22,10% 12,16% 14,94% 5,48% 0,63% 0,00% 81,89%
Katarina 20, Västra Katarina V 27,58% 2,35% 6,69% 3,76% 31,57% 14,32% 9,15% 4,58% 1,62% 0,00% 76,71%
Maria 1, Mariatorget N 32,81% 4,21% 9,39% 2,89% 20,09% 10,96% 13,95% 5,70% 1,04% 0,00% 79,94%
Maria 2, Mariatorget NV 33,89% 4,50% 9,58% 2,25% 21,07% 8,24% 15,15% 5,33% 1,48% 0,00% 81,10%
Maria 3, Mariatorget V 31,16% 3,38% 9,13% 3,15% 23,64% 11,82% 14,27% 3,45% 1,73% 0,00% 82,41%
Maria 4, Mariatorget SV 25,57% 3,10% 8,89% 2,26% 23,72% 14,75% 15,34% 6,37% 0,17% 0,00% 79,99%
Maria 5, Mariatorget SÖ 30,96% 2,51% 10,11% 2,51% 19,89% 10,75% 17,30% 5,98% 1,28% 0,00% 84,38%
Maria 6, Mariatorget NÖ 36,04% 2,46% 7,69% 2,61% 22,09% 10,82% 12,54% 5,75% 1,54% 0,00% 87,13%
Maria 7, Mariatorget Ö 37,73% 2,39% 10,12% 2,39% 20,92% 9,65% 11,94% 4,87% 1,41% 0,00% 83,75%
Maria 8, Mariatorget S 30,69% 2,96% 8,01% 3,13% 23,48% 12,90% 13,62% 5,21% 1,03% 0,08% 80,03%
Maria 9, Södra Station S 27,75% 1,97% 7,63% 3,47% 24,39% 13,99% 14,80% 6,01% 2,04% 0,00% 80,13%
Maria 10, Södra Station Ö 40,53% 2,76% 11,74% 2,76% 21,20% 7,99% 7,99% 5,03% 1,17% 0,00% 85,36%
Maria 11, Södra Station V 29,15% 2,27% 9,18% 2,44% 26,12% 13,65% 13,14% 4,04% 1,58% 0,00% 84,63%
Sofia 1, Norra Sofia N 36,23% 3,37% 8,77% 4,69% 19,40% 9,39% 12,75% 5,40% 1,57% 0,00% 78,35%
Sofia 2, Norra Sofia Ö 27,41% 2,68% 7,92% 3,05% 23,51% 12,67% 17,66% 5,12% 1,32% 0,00% 82,87%
Sofia 3, Norra Sofia S 30,73% 3,32% 10,22% 2,66% 20,43% 11,79% 15,12% 5,73% 1,71% 0,00% 84,08%
Sofia 4, Norra Sofia V 34,86% 3,63% 7,79% 2,16% 20,76% 10,64% 15,57% 4,58% 1,11% 0,00% 80,79%
Sofia 5, Norra Sofia C 34,14% 3,79% 6,57% 2,04% 22,94% 8,88% 15,45% 6,20% 1,82% 0,00% 81,37%
Sofia 6, Södra Sofia Ö 41,69% 3,14% 10,96% 2,76% 20,54% 7,89% 8,51% 4,52% 0,76% 0,00% 91,77%
Sofia 7, Södra Sofia NV 29,01% 4,01% 9,24% 1,21% 21,55% 12,31% 16,23% 6,44% 1,83% 0,00% 80,12%
Sofia 8, Södra Sofia SV 34,99% 2,90% 9,09% 3,82% 21,01% 11,08% 12,38% 4,74% 1,06% 0,00% 82,38%
Sofia 9, Södra Sofia V 30,98% 2,67% 8,71% 2,98% 26,82% 12,24% 10,59% 5,02% 1,47% 0,00% 83,97%
Sofia 10, Södra Sofia S 34,19% 2,04% 10,21% 2,34% 28,14% 9,30% 9,61% 4,16% 0,75% 0,00% 85,28%
Sofia 11, Södra Sofia N 26,27% 2,80% 10,14% 2,12% 25,97% 13,78% 12,94% 5,98% 1,42% 0,00% 85,90%
Sofia 12, Södra Hammarbyhamnen N 35,96% 3,15% 11,36% 3,79% 19,87% 11,67% 9,15% 5,05% 2,46% 0,00% 75,93%
Sofia 13, Södra Hammarbyhamnen NÖ 44,36% 3,65% 10,45% 1,66% 20,32% 4,56% 11,44% 3,57% 1,95% 0,08% 83,23%
Sofia 14, Södra Hammarbyhamnen C 50,13% 4,02% 10,93% 2,14% 16,52% 3,52% 8,10% 4,65% 1,30% 0,00% 83,71%
Sofia 15, Södra Hammarbyhamnen V 39,32% 4,08% 10,97% 1,63% 20,77% 6,53% 11,67% 5,02% 1,83% 0,00% 82,51%
Sofia 16, Södra Hammarbyhamnen Ö 53,45% 3,06% 11,87% 1,35% 16,28% 3,41% 7,82% 2,77% 0,85% 0,00% 86,26%
Vantör 1, Stureby N 43,80% 3,74% 10,04% 4,63% 20,77% 3,94% 9,35% 3,74% 1,65% 0,00% 71,59%
Vantör 2, Stureby V 37,16% 3,60% 9,91% 4,28% 25,00% 6,42% 8,78% 4,84% 2,63% 0,22% 77,66%
Vantör 3, Stureby Ö 48,37% 3,00% 10,93% 5,99% 16,92% 5,11% 6,26% 3,44% 1,90% 0,17% 87,34%
Vantör 4, Stureby S 27,43% 3,42% 8,54% 3,09% 32,12% 8,32% 12,59% 4,48% 1,06% 0,00% 73,87%
I vallokal ej räknade röster 32,75% 4,10% 10,41% 3,11% 21,17% 10,05% 14,05% 4,37% 2,20% 0,04%