2006-09-28 15:24:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm

Valdeltagande
2006: 83,87%
+1,65%
2002: 82,22%

54,27%
M
3,56%
C
11,14%
FP
3,92%
KD
12,21%
S
3,62%
V
7,16%
MP
4,11%
ÖVR
Samtliga 79 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 47883 54,27 10 36577 42,48 8
C Centerpartiet 3145 3,56 0 937 1,09 0
FP Folkpartiet liberalerna 9825 11,14 2 16431 19,08 4
KD Kristdemokraterna 3462 3,92 1 3669 4,26 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10775 12,21 2 15153 17,60 3
V Vänsterpartiet 3196 3,62 1 5326 6,19 1
MP Miljöpartiet de gröna 6320 7,16 1 4083 4,74 1
ÖVR Övriga partier 3627 4,11 0 3919 4,55 0

Kommunvalkrets Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 88233 86095
Ogiltiga röster blanka 816
Ogiltiga röster övriga 18 731
Summa avgivna röster 89067 86826
Röstberättigade 106191 105606
Valdeltagande 83,87% 82,22%