2006-09-24 15:02:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Nacka Östra

Valdeltagande
2006: 81,78%
+2,34%
2002: 79,44%

48,00%
M
2,78%
C
9,65%
FP
4,57%
KD
18,05%
S
3,91%
V
5,23%
MP
1,21%
SD
6,32%
NL
0,27%
ÖVR
Samtliga 21 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Nacka Östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 11999 48,00 15 9073 38,77 13
C Centerpartiet 696 2,78 1 304 1,30 0
FP Folkpartiet liberalerna 2412 9,65 3 3536 15,11 5
KD Kristdemokraterna 1143 4,57 1 1297 5,54 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4513 18,05 6 6066 25,92 8
V Vänsterpartiet 977 3,91 1 1448 6,19 2
MP Miljöpartiet de gröna 1307 5,23 2 1397 5,97 2
SD Sverigedemokraterna 303 1,21 0 151 0,65 0
NL Nackalistan 1580 6,32 2
ÖVR Övriga partier 68 0,27 0 129 0,55 0

Kommunvalkrets Nacka Östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 24998 23401
Ogiltiga röster blanka 281
Ogiltiga röster övriga 11 287
Summa avgivna röster 25290 23688
Röstberättigade 30923 29819
Valdeltagande 81,78% 79,44%