2006-09-25 11:05:57 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Karlskrona V

Valdeltagande
2006: 85,77%
+1,10%
2002: 84,67%

18,23%
M
9,20%
C
9,67%
FP
4,80%
KD
40,23%
S
3,52%
V
3,15%
MP
10,87%
SD
0,16%
Nfr
0,16%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Karlskrona V

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1826 18,23 4 1171 12,03 2
C Centerpartiet 922 9,20 2 989 10,16 2
FP Folkpartiet liberalerna 969 9,67 2 1057 10,86 2
KD Kristdemokraterna 481 4,80 1 757 7,78 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4030 40,23 8 4463 45,84 9
V Vänsterpartiet 353 3,52 0 595 6,11 1
MP Miljöpartiet de gröna 316 3,15 0 254 2,61 0
SD Sverigedemokraterna 1089 10,87 2 376 3,86 1
Nfr Nationalsocialistisk front (NSF) 16 0,16 0 59 0,61 0
ÖVR Övriga partier 16 0,16 0 15 0,15 0

Kommunvalkrets Karlskrona V

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10018 9736
Ogiltiga röster blanka 195
Ogiltiga röster övriga 5 147
Summa avgivna röster 10218 9883
Röstberättigade 11913 11672
Valdeltagande 85,77% 84,67%