2006-09-24 20:43:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Göteborg 4

Valdeltagande
2006: 81,05%
+1,49%
2002: 79,56%

27,84%
M
2,72%
C
11,07%
FP
7,98%
KD
31,33%
S
6,45%
V
6,94%
MP
0,97%
K
2,79%
SD
0,25%
SPI
1,68%
ÖVR
Samtliga 73 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Göteborg 4

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 21919 27,84 6 17483 23,09 5
C Centerpartiet 2139 2,72 0 1090 1,44 0
FP Folkpartiet liberalerna 8713 11,07 2 13158 17,37 4
KD Kristdemokraterna 6281 7,98 2 7484 9,88 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24668 31,33 7 21204 28,00 6
V Vänsterpartiet 5076 6,45 1 7123 9,41 2
MP Miljöpartiet de gröna 5466 6,94 2 4289 5,66 1
K Kommunistiska Partiet 761 0,97 0 948 1,25 0
SD Sverigedemokraterna 2200 2,79 0 1128 1,49 0
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 194 0,25 0 570 0,75 0
ÖVR Övriga partier 1326 1,68 0 1254 1,66 0

Kommunvalkrets Göteborg 4

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 78743 75731
Ogiltiga röster blanka 979
Ogiltiga röster övriga 37 1087
Summa avgivna röster 79759 76818
Röstberättigade 98403 96553
Valdeltagande 81,05% 79,56%