2006-09-24 20:43:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Kommunvalkrets Göteborg 4

Valda ledamöterErsättare

Moderata Samlingspartiet

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
 

Centerpartiet

Folkpartiet liberalerna

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
 

Kristdemokraterna

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
 

Vänsterpartiet

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
 

Miljöpartiet de gröna

Personuppgift borttagenPersonuppgift borttagen
Personuppgift borttagen
 

Kommunistiska Partiet

Sverigedemokraterna

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Övriga partier