2006-09-24 15:02:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Boo 12

Valdeltagande
2006: 85,56%
+1,73%
2002: 83,83%

53,06%
M
4,05%
C
8,02%
FP
4,53%
KD
10,80%
S
3,97%
V
6,67%
MP
1,35%
SD
7,39%
NL
0,16%
ÖVR

Valdistrikt Boo 12

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 668 53,06 483 41,75
C Centerpartiet 51 4,05 17 1,47
FP Folkpartiet liberalerna 101 8,02 181 15,64
KD Kristdemokraterna 57 4,53 68 5,88
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 136 10,80 225 19,45
V Vänsterpartiet 50 3,97 64 5,53
MP Miljöpartiet de gröna 84 6,67 104 8,99
SD Sverigedemokraterna 17 1,35 9 0,78
NL Nackalistan 93 7,39
ÖVR Övriga partier 2 0,16 6 0,52

Valdistrikt Boo 12

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1259 1157
Ogiltiga röster blanka 8
Ogiltiga röster övriga 1 15
Summa avgivna röster 1268 1172
Röstberättigade 1482 1398
Valdeltagande 85,56% 83,83%