2006-09-24 15:02:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Boo 14

Valdeltagande
2006: 86,68%

53,66%
M
3,87%
C
8,30%
FP
4,29%
KD
12,03%
S
2,67%
V
6,61%
MP
1,27%
SD
7,24%
NL
0,07%
ÖVR

Valdistrikt Boo 14

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 763 53,66
C Centerpartiet 55 3,87
FP Folkpartiet liberalerna 118 8,30
KD Kristdemokraterna 61 4,29
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 171 12,03
V Vänsterpartiet 38 2,67
MP Miljöpartiet de gröna 94 6,61
SD Sverigedemokraterna 18 1,27
NL Nackalistan 103 7,24
ÖVR Övriga partier 1 0,07

Valdistrikt Boo 14

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1422
Ogiltiga röster blanka 15
Ogiltiga röster övriga 1
Summa avgivna röster 1438 0
Röstberättigade 1659
Valdeltagande 86,68% %