2006-09-25 18:57:44 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Valdeltagande
2006: 59,35%
+7,82%
2002: 51,53%

1,22%
M
0,49%
C
2,20%
FP
0,12%
KD
82,91%
S
6,84%
V
2,56%
MP
0,37%
SKÅ
0,73%
SPI
1,59%
SD
0,98%
ÖVR

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 10 1,22 24 3,50
C Centerpartiet 4 0,49 1 0,15
FP Folkpartiet liberalerna 18 2,20 5 0,73
KD Kristdemokraterna 1 0,12 10 1,46
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 679 82,91 534 77,84
V Vänsterpartiet 56 6,84 55 8,02
MP Miljöpartiet de gröna 21 2,56 27 3,94
SKÅ Skånepartiet 3 0,37 17 2,48
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 6 0,73 3 0,44
SD Sverigedemokraterna 13 1,59 4 0,58
ÖVR Övriga partier 8 0,98 6 0,87

Valdistrikt Västra Skrävlinge 2

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 819 686
Ogiltiga röster blanka 6
Ogiltiga röster övriga 0 5
Summa avgivna röster 825 691
Röstberättigade 1390 1341
Valdeltagande 59,35% 51,53%