2006-09-25 14:06:26 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Ramshyttan

Valdeltagande
2006: 80,71%
-0,87%
2002: 81,58%

13,16%
M
30,83%
C
4,14%
FP
5,83%
KD
32,71%
S
5,45%
V
4,89%
MP
2,44%
SD
0,56%
ÖVR

Valdistrikt Ramshyttan

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 70 13,16 49 9,28
C Centerpartiet 164 30,83 129 24,43
FP Folkpartiet liberalerna 22 4,14 19 3,60
KD Kristdemokraterna 31 5,83 36 6,82
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 174 32,71 183 34,66
V Vänsterpartiet 29 5,45 26 4,92
MP Miljöpartiet de gröna 26 4,89 41 7,77
SD Sverigedemokraterna 13 2,44
ÖVR Övriga partier 3 0,56 45 8,52

Valdistrikt Ramshyttan

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 532 528
Ogiltiga röster blanka 12
Ogiltiga röster övriga 0 8
Summa avgivna röster 544 536
Röstberättigade 674 657
Valdeltagande 80,71% 81,58%