2006-09-22 15:55:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Ålidhem Östra

Valdeltagande
2006: 70,28%
-2,19%
2002: 72,47%

10,75%
M
8,22%
C
7,00%
FP
3,50%
KD
29,72%
S
15,07%
V
17,10%
MP
7,33%
RS
1,30%
ÖVR

Valdistrikt Ålidhem Östra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 132 10,75 104 9,29
C Centerpartiet 101 8,22 64 5,72
FP Folkpartiet liberalerna 86 7,00 138 12,33
KD Kristdemokraterna 43 3,50 49 4,38
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 365 29,72 335 29,94
V Vänsterpartiet 185 15,07 205 18,32
MP Miljöpartiet de gröna 210 17,10 145 12,96
RS Rättvisepartiet Socialisterna 90 7,33
ÖVR Övriga partier 16 1,30 79 7,06

Valdistrikt Ålidhem Östra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1228 1119
Ogiltiga röster blanka 79
Ogiltiga röster övriga 1 55
Summa avgivna röster 1308 1174
Röstberättigade 1861 1620
Valdeltagande 70,28% 72,47%