2006-09-22 15:55:25 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp Protokoll Statistik

Valdistrikt Ålidhem Västra

Valdeltagande
2006: 70,74%
-2,11%
2002: 72,85%

11,99%
M
8,47%
C
10,90%
FP
2,68%
KD
26,66%
S
14,50%
V
17,02%
MP
6,79%
RS
1,01%
ÖVR

Valdistrikt Ålidhem Västra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 143 11,99 90 7,94
C Centerpartiet 101 8,47 68 6,00
FP Folkpartiet liberalerna 130 10,90 159 14,02
KD Kristdemokraterna 32 2,68 38 3,35
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 318 26,66 336 29,63
V Vänsterpartiet 173 14,50 217 19,14
MP Miljöpartiet de gröna 203 17,02 148 13,05
RS Rättvisepartiet Socialisterna 81 6,79
ÖVR Övriga partier 12 1,01 78 6,88

Valdistrikt Ålidhem Västra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1193 1134
Ogiltiga röster blanka 45
Ogiltiga röster övriga 0 60
Summa avgivna röster 1238 1194
Röstberättigade 1750 1639
Valdeltagande 70,74% 72,85%